اخبار سرمایه گذاری

افتتاح 5000 واحد مسکن مهر پرند

با حضور معاون محترم عمرانی استانداری تهران، مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی، مهندس ساداتی فرماندار محترم شهرستان رباط کریم، حجت الاسلام پاشاکی امام جمعه محترم پرند، مهندس آگشته شهردار محترم پرند، سرکار خانم مرادپور ریس محترم شورا و با همراهی اعضای محترم مجمع، دکتر وطن خواهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران پرند 5000 واحد مسکن مهر این شهر افتتاح شد

تاریخ درج خبر : 98/02/10 - 15:02

ادامه مطلب

واگذاری عرصه - شهرک آفتاب

به اطلاع کلیه مالکان محترم واحدهای مسکن مهر۹۹ ساله پروژه شهرک آفتاب(مرحله اول و دوم) می رساند با توجه به اعلام مبلغ قدرالسهم عرصه واحد مسکن مهر پروژه فوق ومهلت پرداخت مبالغ مذکور تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ شایسته است ضمن واریز مبلغ نسبت به تشکیل پرونده عرصه خود به شرکت عمران شهر جدید پرند سالن شماره ۱ مراجعه فرمائید.

شماره تماس:۳۸-۵۶۷۹۰۰۳۶(۰۲۱)
(۰۲۱)۵۶۷۹۰۰۵۰-۵۵       داخلی ۲۷۴

تاریخ درج خبر : 98/01/20 - 11:01

ادامه مطلب

واگذاری عرصه - تعاونیهای شهید رجایی و بانک ملی

به اطلاع کلیه مالکان محترم واحدهای مسکن مهر ۹۹ ساله تعاونیهای شهید رجائی وکارکنان بانک ملی می رساند با توجه به اعلام مبلغ قدرالسهم عرصه واحد مسکن مهر پروژه های فوق ومهلت پرداخت مبالغ مذکور تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ شایسته است ضمن واریز مبلغ نسبت به تشکیل پرونده عرصه خود به شرکت عمران شهر جدید پرند سالن شماره ۱ مراجعه فرمائید.   

تاریخ درج خبر : 98/01/20 - 11:01

ادامه مطلب

پروژه صدرا نور

متقاضیان محترم پروژه صدرا نور  توجه نمایند :

 متقاضیان محترم  بلوكهاى

١،٤،٥،٦،٨،١٠،١٢،١٣،١٤،١٥،١٧،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٧،١٠٤،١٠٦،١٠٨،١١٢،١١٥،١٣١،١٣٣،١٣٧،١٤٢،١٤٥،١٤٩،١٥١،١٥٢،١٥٤،١٦١،١٦٤،١٨٣،١٨٥

در صدرا نور یک ( هسا سابق) جهت در یافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 98/01/20 - 11:01

ادامه مطلب

پروژه آرنا عمران ایستا

متقاضیان محترم پروژه آرنا عمران ایستا توجه نمایند :

متقاضیان محترم در پروژه ۴۴۰واحدی آرنا عمران ایستا۲ واقع در فاز ۶ جهت دریافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 98/01/20 - 11:01

ادامه مطلب

تحویل پروژه ۹۲۰واحدی رهدشت

متقاضیان محترم پروژه ۹۲۰واحدی رهدشت توجه نمایند :

تمامی  واحد های پروژه ۹۲۰ واحدی فاز۶ رهدشت به استثنا بلوک های ذیل :      ۲۶-۲۵-۲۴-۲۲
اماده تحویل می باشد.
جهت در یافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 98/01/20 - 11:01

ادامه مطلب

تحویل پروژه رمکان بنای ایرانیان

متقاضیان محترم پروژه رمکان بنای ایرانیان  توجه نمایند

متقاضیان محترم بلوکهای ذیل:                                                                                                                   
a1,a2,b1,b2,c1,c2

در پروژه رمکان بنای ایرانیان جهت در یافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 98/01/20 - 11:01

ادامه مطلب

پروژه سابیر

 

 متقاضیان محترم پروژه سابیر بین الملل توجه نمایند :

متقاضیان محترم بلوکهای ذیل :                                                                                                                                       
16-17-18-19-20

در پروژه سابیر فاز شش جهت در یافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 97/12/25 - 13:12

ادامه مطلب

پروژه خانه سازان صفه

تمامی  واحد های زونG پروژه ۷۹۵واحدی خانه سازان صفه در فاز۵ اماده تحویل می باشد.

متقاضیان محترم، جهت در یافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

 لطفا نسبت به تکمیل وجه اقدام و پس از 48 ساعت به کارگزاری مراجعه نمایید.

تاریخ درج خبر : 97/12/25 - 13:12

ادامه مطلب