نصب تابلوهای راهنمای معابر و شهرک ها در فازهای 3 تا 6

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند از پایان اجرای نصب تابلوهای راهنمای معابر و شهرک ها در فازهای 3 تا 6 شهر جدید پرند خبر داد.
سید علی اکبر طاهری اظهار داشت: در راستای  بهبود وضعیت شناسایی شهرک ها و بلوارهای اصلی  و دسترسی آسان تر شهروندان، تابلو معابر و شهرک ها طراحی و نصب تابلوهای جدید انجام شد.

طاهری تصريح کرد : این طرح با هزینه ای بالغ بر 580 میلیون ریال اجرا گردیده و شامل نامگذاری خیابانها و شهرک های واقع در فازهای 3 تا 6 در بلوار جمهوری اسلامی شده و در همین راستا، بالغ بر یک میلیارد ریال نیز برای نصب سرعت گیر، و وسایل بازی کودکان در سال جاری در حوزه مسکن مهر این شهر هزینه شده است.
ضمنا لازم به یادآوری می باشد که تابلوهای معابر در شهرک مهستان نیز در ماه های گذشته اجرا گردیده است