به همت سرای محله شهرک آفتاب برگزار گردید

سرای محله که با مدیریت آقای اسلامی در شهرک آفتاب مستقر است با نظارت و همکاری روابط عمومی و خدمات شهری شرکت عمران پرند اقدام به برگزاری جشنواره غذا نمود . شرکت در این جشنواره آزاد بود و با استقبال خوب شهروندان مواجه شد برای اطلاع از سایر برنامه های سرای محله به دفتر آنها در مجموعه خدمات شهری شرکت عمران در شهرک آفتاب مراجعه فرمایید.