آمادگی شرکت عمران برای واگذاری زمین جهت احداث ایستگاه رادیو و تلویزیون در پرند

عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند از آمادگی این شرکت برای واگذاری زمین جهت احداث ایستگاه فرستنده های رادیو و تلویزیون در پرند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند؛ علی نعمت چهاردولی با بیان اینکه مردم پرند از پوشش شبکه های صدا و سیما گلایه مند هستند؛ اظهار داشت: برای رفع این دغدغه شهروندان، جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان رباط کریم با حضور معاون محترم برنامه ریزی- اداری و مالی فرماندار و همچنین نمایندگان صدا و سیما برگزار شد.

چهاردولی در ادامه عنوان داشت: شرکت عمران پرند به منظور رفع این مشکل و استقرار ایستگاه های فرستنده صدا و سیما در پرند، آماده واگذاری زمین جهت ساخت ایستگاه ها است.

عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند خاطر نشان کرد: برای به سرانجام رسیدن این موضوع باید همه دستگاه های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.

در ادامه این جلسه محمد ارجستانی معاون برنامه ریزی-اداری و مالی فرمانداری رباط کریم، اظهار داشت: شهروندان پرند بارها مشکل عدم پوشش مناسب شبکه های صدا و سیما را به مسئولان منتقل کرده و خواستار رفع این مشکل هستند.

 نافذ مدیرکل نظارت و ارزیابی فنی، دامغانیان مدیرکل فرستنده های تلویزیونی و رادیویی و همچنین آرانی مدیر فرستنده های تلویزیونی صدا و سیما از دیگر حاضرین در این جلسه بودند که قول مساعدت و همکاری در تجهیز ایستگاه صدا و سیما در پرند را دادند.