بازدید عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند از شهرک مهستان

به منظور بررسی مسائل شهرک مهستان فاز 6 ، چهاردولی عضو هیات مدیره و مدیران شرکت عمران امروز از این شهرک بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند در این بازدید که هیات مدیره های زون های 4 و 5و 6 و 7 این شهرک حضور داشتند، مسائل و نقطه نظرات ساکنین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

لازم بذکر است که 2 باب مدرسه، دو باب مسجد و دو فضای سبز برای این شهرک در دستور کار امسال شرکت عمران قرار گرفته است

https://t.me/parand_people_communication

پایگاه ارتباطات مردمی شرکت عمران شهر جدید پرند