اطلاعیه مهم و فوری

دفتر فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند از همه نخبگان فرهنگی، علمی، هنری و قهرمانان رشته های ورزشی در شهر پرند دعوت به عمل می آورد تا برای گردآوری بانک اطلاعات نخبگان شهر، تا پایان آبان ماه به روابط عمومی شرکت عمران پرند مراجعه فرمایند.
 
لطفا رزومه و مدارک مرتبط با قهرمانی خود را همراه داشته باشید.

021-56790036-8 داخلی 202
 
 در مراسم باشکوهی که در قالب هفته "فرهنگی شهر جدید پرند" برگزار می گردد، از برگزیدگان هر رشته تقدیر خواهد شد.

دفتر فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شرکت عمران پرند

https://t.me/parand_people_communication