عملیات جدول گذاری و آسفالت معابر جنوب غربی فاز ۵ در مراحل پایانی

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند، گفت: عملیات زیرسازی، جدول گذاری، پیاده راه سازی و آسفالت معابر جنوب غربی فاز ۵ شهر پرند مراحل پایانی خود را طی می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند؛ سید مهدی اسماعیل نسب اظهار داشت: عملیات آسفالت معابر جنوب غربی فاز ۵ با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و مساحت  ۵۰ هزار متر مربع در حال اجرا است.

عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند در ادامه تصریح کرد: این عملیات شامل تمامی خیابان ها و معابر جنوب غربی فاز ۵ می شود که تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

اسماعیل نسب اضافه کرد: بلوار آل عمران، شهید خرازی، میدان و خیابان یوسف از مهترین معابر جنوب فاز ۵ است که پیاده راه سازی و جدول گذاری آنها به انجام رسیده و آسفالت این خیابان ها نیز تا پیش از سال جاری به انجام می رسد.
https://t.me/parand_people_communication