آغاز فیلمبرداری مستند داستانی روند شکل گیری شهر جدید پرند

فیلمبرداری مستند داستانی روند شکل گیری شهر جدید پرند در سه دهه از فعالیت شرکت عمران به مدیریت روابط عمومی  و دفتر فرهنگی اجتماعی شرکت آغاز گردیده است

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند جهت ثبت و ضبط خاطرات همکاران با سابقه بیش از 20 سال در شرکت عمران پرند و استفاده موثر از آرشیو فیلم و تصویر روند شکل گیری شهر ساخت این فیلم مستند داستانی در دستور کار قرار گرفته است .

خط سیر این فیلم موضوع پایان نامه یک دانشجوی ارشد معماری و شهرسازی است که روند شکل گیری شهرهای جدید ایران ( پرند ) را بررسی می کند.