آگهي فراخوان عمومي فروش املاک و اراضی شماره 4-96

شرکت عمران  شهر جدید  پرند در نظر دارد؛ 32 قطعه زمین باکاربری  تجاری ، 1 قطعه زمین باکاربری آموزشی، 1 قطعه زمین با کاربری درمانی , 2 قطعه زمین باکاربری کارگاهی ، 1 قطعه زمین با کاربری ورزشی و 10 قطعه زمین باکاربری صنعتی و 2 قطعه زمین با کاربری فرهنگی و 1 قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری (بازار روز میوه و تره بار )و 1 قطعه زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری(تعویض پلاک)  را با مشخصات جداول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت(30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

 

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 2173691208008 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند (كد 2606 )

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد در ضمن ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  96/10/17 لغایت پايان وقت اداري 96/11/3 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  :چهارشنبه   4 بهمن 1396، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

 

تلفن تماس:

8-56790036 -021

                     داخلی: 209 و 210                         

*تبصره  :

  • هزينه درج آگهی و كارشناسي  به عهده برندگان فراخوان می‌باشد .

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری و نانوایی) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

 

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست

 

اسناد

جدول قطعات

نقشه زمین های آموزشی، فرهنگی و کارگاهی

نقشه زمینهای تجاری -1

نقشه زمینهای تجاری -2

نقشه زمینهای درمانی، ورزشی

نقشه زمین حمل و نقل ، تره بار

نقشه زمین های صنعتی