واگذاری عرصه مسکن مهر شهر پرند

قابل توجه مالکین محترم مسکن مهر

شرکت عمران شهر جدید پرند دراجرای ماده 68 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی و بند 20 قانون بودجه سال 1394، در نظر دارد نسبت به واگذاری قطعی زمین پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز با شرایط ذیل پس از اخذ درخواست كتبي مالک واحد و صرفا از طريق هيات مديره بلوك با شرایط ذیل اقدام نمایند.

  لذا شايسته است هيئت مديره بلوك ها پس از تكميل فرم درخواست مالكان واحدها بصورت كلي درخواست خود را به شركت عمران پرند ارائه داده تا مقدمات اداري صدور واگذاري زمين صورت پذيرد.

 لازم به ذكر است روند انجام اين فرايند مشروط به تقاضاي حداقل 50 درصد مالكان واحد هاي  هر بلوك است.

دستور عمل و فرایند  بشرح ذيل می باشد:

1-  تکمیل فرم درخواست واگذاری.(سالن شماره یک)
2-  تعیین قیمت زمین براساس قیمت کارشناسی روز با کسر هزینه های آماده سازی و محوطه سازی پرداخت شده از سوی متقاضی صورت می گیرد.
3-  واگذاری بصورت نقد و اقساط (20 درصد نقد و الباقی 5 ساله بدون اعمال ضریب نرخ افزایش تورم سالانه)
4-  متقاضیان درصورت پرداخت نقدی سهم عرصه و تسویه حساب کامل ، مشمول 30 درصد تخفیف در پرداخت نقدی می شوند.
5-  متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) با ارائه مدارک مثبته علاوه بر 30 درصد تخفیف در پرداخت نقدی مشمول 20 درصد دیگر نیز تخفیف در پرداخت (اعم از نقدی و اقساط) می شوید.
6-  تسویه حساب کامل بدهی معوقه اجاره بهاء عرصه مسکن مهر در هنگام انعقاد قرارداد واگذاری زمين واحد.
7-  هزینه کارشناسی میزان سهم عرصه بر عهده متقاضیان است.
8-  در صورت پرداخت وجه زمين و انجام مراحل مذكور قرارداد واگذاري زمين واحد صادر مي گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سالن شماره یک قسمت نقل و انتقال شرکت عمران پرند مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند

https://t.me/parand_people_communication

 

نامه فروش عرصه مسکن مهر

فرم درخواست خرید زمین مسکن مهر