حقوق شهروندی در نظام اداری

دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری" جهت آشنایی با منشور حقوق شهروندی ویژه کارمندان شرکت عمران پرند در محل این شرکت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند این دوره های آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری تا پایان اسفند برای تمام همکاران ادامه دارد