مدیران و معاونان

تركاشوند

مدیر حراست

021-56790036-38

داخلي :280

ستاد خبري :

021-56790039

 

 

افسانه كربلايي زاده

مشاورمديرعامل و مدير روابط عمومي

021-56790034

 

 

---------

معاون مالي اداري و بودجه

021-56790036-8

داخلي 253

 

رضا لطفي مرزناكي

ذيحساب و مديرمالي

021-56790031-33

 

---

خرمی پور

معاون معماري و شهرسازي

تلفن تماس: 8-56790035-021
داخلی: 253

 

 

غلامحسین شجاع

معاون فنی و اجرایی

تلفن تماس: 8-56790035-021
داخلی: 252

ایرج شهیدی

سرپرست املاک وحقوقی

تلفن تماس: 8-56790035-021
داخلی: 111

 

علی چوبینه

سرپرست مسکن مهر

021-56790035-38

داخلی 282

 

 فاخری

مسئول کنترل پروژه

تلفن تماس: 8-56790035-021
داخلی: 240

 

علی مزینانی

مدیر پیمان و مشارکت

تلفن تماس: 8-56790035-021
داخلی: 240

 

 

مهران خیری نتاج فیروزجاه

مدیر خدمات شهری

021-56945700-5800

 

 

محمود اسماعیلی

مدير اداري و پشتيباني

021-56790036-8

داخلي 215