حمل و نقل ترافیک شهری

 • جاده ای
  • اتوبوس:
   43 دستگاه اتوبوس برای مسیر پرند به مترو صادقیه،20 دستگاه اتوبوس برای مسیر پرند به مترو شاهد

  • ون:
   25 دستگاه مسیر پرند به مترو شاهد

  • تاکسی:
   100 دستگاه مسیر پرند به مترو صادقیه
   75 دستگاه مسیر پرند به رباط کریم
   45 دستگاه تاکسی داخل شهر پرند

 • ریلی
  در حال حاضر دو قطار به صورت "لوکوموتیو" و "خودکششی"صبح"و "عصر "مسافران را از پرند به تهران ( ايستگاه راه آهن) و بالعکس جابه جا می کند.
  قابل ذکر است ساعت حرکت قطارها به صورت آنلاین در  " سایت رجا " درج مي گردد