آگهي فراخوان عمومي انتخاب مشاور عامل چهارم

آگهي فراخوان عمومي

شماره 1-11

 

            شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد حسب هفدهمين صورت‌جلسه مصوبات هيات مديره مورخ 22/9/94  از بين مهندسين مشاور واجد شرايط نسبت به انتخاب مشاور ( عامل چهارم )در قبال پرداخت به صورت نقد و تهاتر  اقدام نمايد . لذا از كليه مهندسين مشاور كه رشته و زمينه تخصصي موضوع خدمات مشاوره طرح را دارا مي‌باشند جهت شركت درفراخوان دعوت بعمل مي‌آيد  .

  1.  موضوع خدمات مشاوره: انتخاب مشاور عامل چهارم به منظوركنترل كمي و كيفي  عمليات اجرايي كل پروژه‌هاي شهر جديد پرند
  2. مدارک صلاحیت و گواهی‌نامه‌های لازم: مهندسین مشاوری که داراي پایه دو تخصصی شهرسازی يا معماری(ساختمان‌هاي مسكوني،‌ تجاري، اداري، صنعتي و نظامي) و ( شهرسازي ، ساماندهي و توانمند ‌سازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي ، طراحي شهري ) از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نيز ظرفیت آزاد می‌باشند (با ارايه گواهي‌نامه صلاحيت و اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور)، مي‌توانند نسبت به ارسال مدارک ارزیابی کیفی، اقدام نمایند.
  3. مهلت فروش اسناد از تاريخ28/11/94  تا پايان وقت اداري04/12/94  ( به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )
  4. آخرين مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 15 ، مورخ 15/12/94
  5. محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )
  6. ساير جزئيات و شرايط در اسناد ارزيابي درج شده است .

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/300.000 ريال براي خريد اسناد و مدارك استعلام ارزيابي كيفي ، به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، و يا سايت پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات مراجعه نمايند . (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده ،  بر عهده برنده فراخوان می‌باشد.

 

اسناد ارزيابي كيفي