مراکز آموزشی

دانشگاه آزاد
شهر جدید پرند - فاز 0- نرسیده به میدان بصیرت
تلفن: 56733080 -021
فکس: 56733081 -021

دانشگاه پیام نور
شهر جدید پرند - خیابان آسمان
تلفن: 56724022 -021