آگهي فراخوان عمومي فروش املاک و اراضی شماره 6-96

شرکت عمران  شهر جدید  پرند ،  27 قطعه زمین باکاربری  تجاری ، 1 قطعه زمین باکاربری آموزشی، 1 قطعه زمین با کاربری درمانی و 9 قطعه زمین باکاربری صنعتی و 2 قطعه زمین با کاربری فرهنگی و 14 واحد ساخته شده تجاری و را با مشخصات جداول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت (30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

 

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 4001037907145729 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند (كد 2606 )

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد در ضمن ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  10/12/1396 لغایت پايان وقت اداري 19/12/1396 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  یکشنبه   20  اسفند 1396، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

 

تلفن تماس:

8-56790036 -021داخلی: 209 و 210                         

  1. - 021 

*تبصره  :

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری و نانوایی) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

 

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست

 

 

جدول قطعات

اسناد مزایده

واحدهای تجاری

زمینهای تجاری فاز 2 و 3

زمینهای تجاری فاز 5

زمینهای تجاری فاز 6

زمینهای درمانی

زمینهای فرهنگی

زمینهای آموزشی

زمینهای صنعتی