پیگیری خدمات زیربنایی مسکن مهر با حضور کارشناسان استانداری

جلسه پیگیری اقدامات دستگاه های خدمات رسان در شهر پرند با حضور نمایندگان و کارشناسان استانداری تهران، فرمانداری شهرستان رباط کریم، ادارات آب،برق،گاز و شرکت عمران پرند در محل این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، سید علی اکبر طاهری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند از آماده بودن بیش از 4000 واحد مسکن مهر این شهر خبر داد که بعلت تاخیر در ارائه خدمات زیربنایی قابل تحویل به متقاضیان نمی باشد . در همین راستا نمایندگان استانداری تهران و دستگاه های خدمات رسان از دو ماه قبل از عید با برگزاری جلسات مستمر در محل این شرکت در حال برنامه ریزی برای رفع این مشکل می باشند.

در حال حاضر 720 واحد یکخوابه از پروژه کوزو6 در حال تحویل به متقاضیان می باشد و ظرف ماه آینده نیز 1000 واحد از پروژه صدرا نور (هسا سابق ) به متقاضیان تحویل خواهد شد.