بازدید مشاور اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید از پرند

مشاور اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید صبح سه شنبه با حضور در شهر جدید پرند از چندین پروژه در این شهر بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، در جریان این بازدید مهندس میریان، دکتر ایمانی، دکتر رحیمی و خانم دکتر عابدینی حضور داشتند که ضمن بازدید از چند پروژه تفریحی و فرهنگی در شهر پرند، مسائل اجتماعی و راهکار های توسعه فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی در این شهر را مورد بررسی قرار دادند. شناخت جامعه ساکن شهر جدید پرند از دیدگاه گروه سنی، قومیتی، اقتصادی و جنسیتی اساس تصمیم گیریهای بعدی خواهد بود که در دستور کار قراردارد و همچنین نگهداری از ابنیه مسکن مهر و حمایت از هیات مدیره ها و آموزش های لازم به آنها و کمک به تشکیل شوراهای محلی کوچک باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر محسن وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران پرند نیز با اشاره به جمعیت بالای 100 هزار نفری شهر جدید پرند و تاکید بر لزوم توجه به امور فرهنگی و اجتماعی، گفت: فعالیت های اجتماعی اگر به صورت هدفمند و با برنامه ریزی دقیق صورت گیرد، مطمئنا تاثیرات مثبت خود را بر جامعه گذاشت و موجب کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی خواهد شد.

مشاوران فرهنگی و اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید در جریان سفر به شهر پرند از قعله سنگی، سرای محله آفتاب در فاز ۵، محل نگهداری سگهای بی پناه و همچنین از بوستان بزرگ مشاهیر بازدید به عمل آوردند.