برگزاری جشنهای محله ای در دستور کار روابط عمومی

به مناسبت ماه مبارک شعبان سه جشن محله ای در شهرک سلام و شهرک آسمان فاز 6 و شمال فاز 4 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند در سال جاری و با موافقت محسن وطن خواهی مدیر محترم عامل برگزاری جشنهای محله ای در دستور کار روابط عمومی شرکت عمران قرار گرفت

این سه جشن که در روزهای 11 و 20 و 26 اردیبهشت برگزار گردید با استقبال خوب شهروندان پرندی مواجه شد و برنامه های متنوعی از جمله مسابقه، موسیقی زنده، اهداء جوایز به نخبگان و ... اجرا شد.

شرکت عمران شهر جدید پرند در راستای ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان به ویژه کودکان، اقدام به برگزاری جشن های محله ای در فاز های مسکن مهر می نماید.