در راستای تکریم ارباب رجوع : میز خدمت

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران پرند در راستای تکریم ارباب رجوع روال اداری مربوط به نقل و انتقال، تهاتر، فراخوان و صدور سند تک برگ در حوزه املاک و حقوقی بصورت نموداری ار لینکهای ذیل قابل برداشت است

 نقل و انتقال

تهاتر

شرکت در فراخوان

صدور سند تک برگ