آگهي فراخوان شناسايي سرمايه‌گذار شماره 1-4

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد نسبت به شناسايي و جذب سرمايه‌گذاران جهت مشاركت در ساخت پروژه‌هاي شهر جدید پرند در حوزه‌هاي فرهنگي ، آموزشي ، ورزشی ، مسکونی ، تفریحی ، گردشگري ، خدماتي ، درماني  ، تجاری  و فضای سبز شهر( کلیه کاربری­های موجود شهر ) ، بصورت مشارکت مدنی در فازهای 3 الی 6 اقدام نمايد .لذا از كليه سرمايه‌گذاران دعوت بعمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد و اطلاعات اوليه و چگونگي ارايه مدارك خود از تاريخ نشر اگهي به مدت یک ماه به جزء روز‌هاي پنج‌شنبه و جمعه و ايام تعطيل به واحد معماری و شهرسازی اين شركت مراجعه و يا با شماره تلفن  5-56790051-021 داخلي 258 سرکار خانم توللي تماس حاصل نماييد .