آرامستان پرند جانمایی شد

بازدید از جانمایی جدید آرامستان پرند با حضور نوروزی نماینده مردم بهارستان و رباط کریم و پرند در مجلس شورای اسلامی، وطن خواهی رییس هیات مدیره ومدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران پرند و سرپرست شهرداری پرند

این آرامستان با مساحت ۱۰۰ هکتار در شمال شرقی پرند جانمایی شد