آگهي فراخوان عمومي فروش خودرو شماره 3-97

  • شرکت عمران  شهر جدید  پرند در نظر دارد؛ یک دستگاه خودرو  را با مشخصات جدول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت نقد  واگذار نماید .
 

رديف

نوع خودرو

مدل

رنگ

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان (ریال)

1

 سواري پژو پارس
(
16V)

1382

مشکی-متالیک

15.000.000

 
 
 
 

 

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره4001037907145729 ( شماره شبا 710100004001037907145729IR )  بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید پرند .

ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات: از تاریخ 30/05/1397 لغایت پايان وقت اداري 10/06/1397 (رأس ساعت 14).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  یک شنبه   11/06/1397 راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

                                                تلفن تماس:

8-56790036 -021داخلی: 209 و 210                         

  1. - 021 

*تبصره  :

  • هزينه كارشناسي  به عهده برنده یا برندگان فراخوان می‌باشد .
  • بازدید همه روزه به استثنای ایام تعطیل و پنج شنبه ها مورخ 30/05/1397 لغایت 10/06/1397 در وقت اداری از ساعت 9 لغایت 13 میباشد.

 

اسناد