آگهي فراخوان عمومي اجاره کانکس و بازارچه موقت

  •  شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، در نظر دارد؛  جهت رفاه حال ساکنین و رفع نیازهای روزانه تعداد 9 عدد کانکس را از طریق مزایده فراخوان نماید.

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل 15,000,000ريال) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 4001037907145729 (شماره شبا 710100004001037907145729IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید پرند قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد در ضمن ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.)

 (در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  27شهریور 1397 لغایت پايان وقت اداري روز 10 مهر 1397 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  : مورخ 11/07/1397 و راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند- اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

 

تلفن تماس:

  1.          

56795580 و 56790034             

*تبصره  :

  • هزينه كارشناسي  به عهده برندگان فراخوان می‌باشد .
  • خرید انشعابات(آب،برق،گازوتلفن) و کانکس مورد نیاز به عهده متقاضی می باشد. 
  • چنانچه وجه سپرده شرکت در فراخوان طی فیش نقدی به حساب واریز گردد استرداد آن برابر مقررات و طی مراحل اداری از خزانه توسط این شرکت حداقل پس از دو  ماه صورت خواهد پذیرفت.

 

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست .  

جدول اطلاعات کامل

اسناد

نقشه 1

نقشه 2

نقشه 3

نقشه 4

نقشه 5

نقشه 6

نقشه 7

نقشه 8

نقشه 9