کلنگ ساخت ۳۴۰۰ واحد مسکن با مشارکت بخش خصوصی در شهر جدید پرند بر زمین زده شد

کنلگ احداث ۳۴۰۰ واحد مسکن مشارکتی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران، نماینده مجلس و سایر مدیران در فاز ۶ شهر جدید پرند بر زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، حبیب الله طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح مسکن مشارکتی گفت: در این طرح ۵۰ هزار واحد مسکن مشارکتی در شهرهای جدید ساخته خواهد شد که ۳۴۰۰ واحد در شهر جدید پرند کلنگ زنی شد.

طاهرخانی با بیان اینکه طرح احداث مسکن مشارکتی جایگزین طرح مسکن مهر می شود، تصریح کرد: شرکت عمران شهرهای جدید در قالب طرح های مشارکتی با بخش خصوصی احداث ۵۰ هزار واحد مسکن را تا پایان سال کلنگ می زند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: جامعه هدف این طرح اقشار متوسط جامعه هستند  که با هدف تعاملات اجتماعی در شهر های جدید تنوع جمعیتی ایجاد نمایند.

همچنین محسن وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران در خصوص آماده سازی و مسطح سازی اراضی موسوم به ۸۸ هکتاری، گفت: عملیات مسطح سازی، خاکبرداری به همراه خدمات زیربنایی اراضی موسوم به اراضی ۸۸ هکتاری با اعتباری ۳۸۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

وطن خواهی افزود: اراضی مذکور در پهنه مسکونی با تراکم کم و حدود ۳۵۰۰ واحد است که به صورت یک محله با ۴ زیر محله احداث می شود.