۲۸ نوبت رفت و برگشت روزانه قطار حومه ای تهران پرند

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند از دو خطه کردن مسیر قطار حومه ای تهران پرند خبر داد و جهت احداث پارکینگ، محوطه سازی، نصب مبلمان و روشنایی ایستگاه راه آهن پرند دستور ویژه صادر کرد که با همت همکاران خدمات شهری ایستگاه پرند مناسب استفاده شهروندان گردید.

قطار حومه ای پرند-تهران روزانه ۲۸ نوبت رفت و برگشت به میدان راه آهن تهران دارد که سهم به سزایی در نقل و انتقال مسافران دارد.

ساعت حرکت قطار تا آخر مهرماه تمدید شده است