هفته فرهنگی شهر جدید پرند

بازدید از قلعه سنگی از محل شرکت عمران پرند و شهرداری  سه شنبه 29 ساعت 13

برگزاری مراسم رسمی افتتاحیه هفته فرهنگی شهر جدید پرند در بوستان مشاهیر با حضور مدیران شهرستان، مدیران شرکت عمران شهرهای جدید و خبرنگاران و افتتاحیه رسمی سمپوزیوم مجسمه سازی بوستان/ نقاشی کودکان در بوستان باران فاز ۴ چهارشنبه ۳۰ دیماه ساعت ۱۱ صبح

جشنواره غذا و دسر ایرانی در محل سرای محله آفتاب شهرک آفتاب ---  گریم کودک  پنج شنبه  اول آذر شهرک آفتاب

 نمایشگاه عکس پرند در محل شبستان مسجد جامع، جمعه دوم آذر مسجد جامع شهرجدید پرند

بازدید و تقدیر از خانواده شهداء شنبه سوم آذر ساعت ۱۱

انجام تستهای پزشکی و همکاری با سایر ارگانهای ذیربط ورزشی و فرهنگی شهرستان جهت اجرای برنامه –  یکشنبه چهارم آذر در مجتمع کرمانشاهان ساعت ۱۶

گریم کودکان و انجام تستهای پزشکی و همکاری با سایر ارگانهای ذیربط ورزشی و فرهنگی شهرستان جهت اجرای برنامه – گریم کودک و موسیقی- پارک شبنم شمال فاز ۴ دوشنبه پنج آذر در پروژه درناآوند ساعت ۱۶