طرح ویژه جمع آوری سگ های بی پناه پرند

مدیر عامل شرکت عمران از طرح ویژه جمع آوری سگ های بی پناه در فاز های ۳ تا ۶ توسط خدمات شهری شرکت خبر داد.

مدیر عامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات شهروندان جمع آوری سگ های بی پناه در سطح شهر است، تصریح کرد:  سگ های جمع آوری شده پس از واکسناسیون و انگل زدایی به کمپ منتقل و عقیم می شوند.

وطن خواهی با بیان اینکه طرح جمع آوری سگ های بی پناه یکی از برنامه های همیشگی خدمات شهری شرکت عمران خواهد بود، اظهار داشت: وجود سگ های بی پناه در شهر پرند به دلیل بیابانی بودن محیط اطراف شهر و یافتن غذا در درون شهر، کاملا نمایان است و باید شرایطی را فراهم آورد تا موجب نارضایتی مردم نشوند.

مدیر عامل شرکت عمران پرند با تاکید بر اینکه کشتار سگ های بی پناه اقدامی غیر قانونی و غیر اخلاقی است، خاطر نشان کرد این شرکت پس از جمع آوری حیوانات، نسبت به غربال گری، درمان، واکسناسیون و در نهایت عقیم سازی آنها اقدام خواهد نمود.

محسن وطن خواهی اضافه نمود حامیان حیوانات برای جمع آوری یا تغذیه حیوانات می توانند با خدمات شهری یا مدیر کمپ هماهنگی نمایند.