تکمیل آورده به نسبت پیشرفت فیزیکی پروژه

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند،محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران عنوان نمود با توجه به اینکه مقرر گردیده 13000 واحد مسکن مهر این شهر تا پایان اسفند تحویل مردم گردد و پرونده مسکن مهر این شهر در سال آتی بسته شود ناگزیر هستیم متقاضیان خوش حساب را در اولویت تحویل قرار دهیم و در همین راستا از همه متقاضیان می خواهیم که با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه های خود نسبت به تکمیل آورده اقدام نمایند تا در لیست متقاضیان بدحساب قرار نگیرند.