بازدید مهندس حبیب اله طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر

امروز صورت گرفت / بازدید مهندس حبیب اله طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر / در این بازدید مهندس پورخیز مدیرکل محترم دفتر مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و دکتر محسن وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران پرند و مهندس اسماعیل نسب و مهندس صمیمی فر اعضاء هیات مدیره شرکت عمران ایشان را همراهی نمودند