آغاز طرح بخشودگی و تخفیف جرایم دیر کرد تعهدات تا پایان سال جاری

متقاضیان می توانند جهت بهره مندی از طرح مذکور به واحد امور مالی شرکت عمران پرند مراجعه نمایند .  

همشهریان محترم به کانال رسمی شرکت عمران شهر جدید پرند جهت دریافت اخبار بروز و موثق بپیوندید.
 

https://t.me/joinchat/AAAAAEQBV_RQAXwkW1afyw