پروژه سابیر

 

 متقاضیان محترم پروژه سابیر بین الملل توجه نمایند :

متقاضیان محترم بلوکهای ذیل :                                                                                                                                       
16-17-18-19-20

در پروژه سابیر فاز شش جهت در یافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

 لطفا نسبت به تکمیل وجه اقدام و پس از 48 ساعت به کارگزاری مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است حضور 50 % از ساکنین هربلوک جهت تحویل کلید الزامی میباشد                                                                                                                                                                                                                                                                               
همشهریان محترم به کانال رسمی شرکت عمران شهر جدید پرند جهت دریافت اخبار بروز و موثق بپیوندید

https://t.me/joinchat/AAAAAEQBV_RQAXwkW1afyw