پروژه صدرا نور

متقاضیان محترم پروژه صدرا نور  توجه نمایند :

 متقاضیان محترم  بلوكهاى

١،٤،٥،٦،٨،١٠،١٢،١٣،١٤،١٥،١٧،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٧،١٠٤،١٠٦،١٠٨،١١٢،١١٥،١٣١،١٣٣،١٣٧،١٤٢،١٤٥،١٤٩،١٥١،١٥٢،١٥٤،١٦١،١٦٤،١٨٣،١٨٥

در صدرا نور یک ( هسا سابق) جهت در یافت کارت قسط و تحویل واحد در اولین فرصت ممکن به کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند مراجعه نمایند.

 لطفا نسبت به تکمیل وجه اقدام و پس از 48 ساعت به کارگزاری مراجعه نمایید.

 مبلغ تمام پروژه های مسکن مهر پرند در فایل پی دی اف ضمیمه کانال و وب سایت شرکت عمران اعلام شده است.

همشهریان محترم به کانال رسمی شرکت عمران شهر جدید پرند جهت دریافت اخبار بروز و موثق بپیوندید

https://t.me/joinchat/AAAAAEQBV_RQAXwkW1afyw