واگذاری عرصه - تعاونیهای شهید رجایی و بانک ملی

به اطلاع کلیه مالکان محترم واحدهای مسکن مهر ۹۹ ساله تعاونیهای شهید رجائی وکارکنان بانک ملی می رساند با توجه به اعلام مبلغ قدرالسهم عرصه واحد مسکن مهر پروژه های فوق ومهلت پرداخت مبالغ مذکور تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ شایسته است ضمن واریز مبلغ نسبت به تشکیل پرونده عرصه خود به شرکت عمران شهر جدید پرند سالن شماره ۱ مراجعه فرمائید.   

شماره تماس:                    ۳۸-۵۶۷۹۰۰۳۶(۰۲۱)
(۰۲۱)۵۶۷۹۰۰۵۰-۵۵    داخلی ۲۷۴

همشهریان محترم به کانال رسمی شرکت عمران شهر جدید پرند جهت دریافت اخبار بروز و موثق بپیوندید

https://t.me/joinchat/AAAAAEQBV_RQAXwkW1afyw