انجام عملیات نقشه برداری

            شرکت عمران شهر جدید پرند در نظر دارد از بين مهندسين مشاور واجد شرايط نسبت به انتخاب مشاور اقدام نمايد . لذا از كليه مهندسين مشاور كه رشته و زمينه تخصصي موضوع خدمات مشاوره طرح را دارا مي‌باشند جهت شركت درفراخوان دعوت بعمل مي‌آيد  .

  1.  موضوع خدمات مشاوره: انجام عملیات نقشه برداری
  2. مدارک صلاحیت و گواهی‌نامه‌های لازم: مهندسین مشاوری که داراي پایه یک تخصصی نقشه برداری زمینی از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نيز ظرفیت آزاد می‌باشند (با ارايه گواهي‌نامه صلاحيت و اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور)، مي‌توانند نسبت به ارسال مدارک ارزیابی کیفی، اقدام نمایند.
  3. روش انتخاب مشاور : براساس تعرفه
  4. مهلت فروش اسناد از تاريخ08/02/98 تا پايان وقت اداري14/02/98 ( به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل )
  5. آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري مورخ 24/02/98
  6. محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره )
  7. ساير جزئيات و شرايط در اسناد ارزيابي درج شده است .

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/500.000 ريال براي خريد اسناد  و مدارک استعلام ارزیابی به حساب جاري شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد.  (تلفن تماس : 5-56790051-021)