بانک ها و مراکز خدماتی

 • صندوق ذخيره انقلاب اسلامي

  آدرس: فاز 2 ، خيابان ستاره- ضلع غربي مسجد امام حسن مجتبي (ع) 
  تلفن : 9- 4727888 -021

 • صندوق تعاون

  آدرس: فاز 2 ، خيابان ستاره- ضلع شمالي مسجد امام حسن مجتبي (ع)  
  تلفن : 4726135 -021

 • بانك مسكن شعبه پرند

  آدرس: فاز2 - جنب ميدان استقلال   
  تلفن : 2- 4724440 -021

 • بانك ملي شعبه پرند

  آدرس: فاز 2 ، خيابان ستاره- ضلع شمالي مسجد امام حسن مجتبي (ع)  
  تلفن: 4726531 -021

 • مركز ورزشي

  آدرس: ميدان امام خميني (ره) ، ابتداي بلوار امام خميني (ره) ، خيابان ورزش 
  تلفن:6064279 -0918

 • آتش نشاني

  آدرس: فاز 2 ، بلوار شهيد دكتر باهنر ، بلوار علامه طباطبايي ، خيابان حراء اول 
  تلفن: 125