آگهي فراخوان عمومي فروش اراضی و مستغلات شماره 4-95

شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، حسب  مصوبات  هفدهمین  جلسه هیات مدیره  مورخ 07/10/1395 در نظر دارد؛

     27 قطعه زمین باکاربری  تجاری ، 1 قطعه زمین باکاربری نانوایی، 14 قطعه زمین باکاربری کارگاهی، 1 قطعه زمین باکاربری فرهنگی-هنری، 1 قطعه زمین با کاربری درمانی،  2 قطعه زمین با کاربری ورزشی و 12 قطعه زمین باکاربری صنعتی و 1 قطعه زمین تجهیزات شهری را با مشخصات جداول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت(30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

 

نوع و تضمين شركت درمزایده : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 2173691208008 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند (كد 2606 )

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  15/10/1395 لغایت پايان وقت اداري 28/10/1395 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  : چهارشنبه 29 دی 1395، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

 

تلفن تماس:

  1.  

56796267 و 56790034

*تبصره  :

  • هزينه درج آگهی و كارشناسي  به عهده برندگان فراخوان می‌باشد .
  •  قطعات A0  الی A8 در ناحیه صنعتی فاز2 بصورت یکجا واگذار میگردد.

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری و نانوایی) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

  • قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست .                                                            

 

جدول قطعات مزايده

فرمهاي ضوابط و اطلاعات

نقشه قطعات تجاري شهرك آفتاب و آسمان

نقشه قطعات صنعتي فاز 2

نقشه قطعات تجاري -كيسون-مپسا

نقشه قطعات نانوايي - ورزشي

نقشه قطعات تجاري فاز صفر-درماني-تجهيزات شهري-فرهنگي

نقشه فاز 3 صنعتي

نقشه كارگاهي فاز 3

نقشه كارگاهي فاز 6