نصب تابلوی معابر در شهرک مهستان فاز 6

مدیر خدمات شهری شرکت عمران شهر جدید پرند، از نصب تابلوی معابر در شهرک مهستان واقع در فاز 6 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند؛ حسن رفیعی با بیان اینکه نصب تابلوی معابر در شهرک مهستان آغاز شده است، گفت: تابلوی  معابر در زون های 4، 5 و 7 در شهرک مهستان که در حال حاضر به متقاضیان تحویل داده شده است، نصب گردید.
رفیعی همچنین از ادامه نصب تابلوی معابر در سایر فاز های مسکن مهر خبر داد و خاطرنشان کرد: نصب تابلوی معابر در شمال فاز 6 و شهرک سلام (هسا1) در دستور کار شرکت عمران پرند قرار دارد.
وی اضافه کرد: در برخی از خیابان ها در  فازهای 3، 4 و 5 نواقصی در تابلو های نصب شده وجود دارد که آنها نیز برطرف خواهد شد.