آگهي فراخوان عمومي فروش املاک و اراضی شماره5-95

شرکت عمران  شهر جدید  پرند در نظر دارد؛  26 قطعه زمین باکاربری  تجاری ، 2 قطعه زمین باکاربری آموزشی، 7 قطعه زمین باکاربری کارگاهی، ، 2 قطعه زمین با کاربری ورزشی و 10 قطعه زمین باکاربری صنعتی و 2 قطعه زمین تجهیزات شهری و 2 واحد مسکونی را با مشخصات جداول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت(30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

نوع و تضمين شركت درمزایده : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 2173691208008 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند (كد 2606 )

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد)

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  10/12/1395 لغایت پايان وقت اداري 23/12/1395 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  : سه شنبه 24  اسفند 1395، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران– ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

 

www.parand-ntoir.gov.ir

تلفن : 56790036-8

داخلي 209-210

 

*تبصره  :

 

  • هزينه درج آگهی و كارشناسي  به عهده برندگان فراخوان می‌باشد .

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری و نانوایی) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

  • قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست                                                      

 

اسناد

جدول قطعات

نقشه هاي آموزشي_1

نقشه هاي آموزشي_2

نقشه هاي تجاري فاز صفر

نقشه هاي تجاري فاز 4

نقشه هاي تجاري فاز 5

نقشه هاي تجاري فاز 5 مپسا

نقشه هاي تجاري فاز 6

نقشه هاي تجهيزات شهري

نقشه هاي صنعتي فاز 2

نقشه هاي صنعتي فاز 3

نقشه هاي مسكوني

نقشه هاي كارگاهي

نقشه هاي ورزشي