بازدید سید علی اکبر طاهری از 1120 واحد قابل افتتاح در پروژه کیسون

به گزارش روابط عمومي شرکت عمران شهر جديد پرند طا هری مدیر عامل شرکت عمران پرند به همراه همکاران واحد فني و اجرايي و مشاوران شرکت از روند آماده سازی واحد های قابل افتتاح پروژه کیسون بازدید نمود.1120 واحد مذکور در روزهای آتی افتتاح می شود. طاهری ضمن بازديد از واحد های قابل افتتاح عنوان نمود: با توجه به اهميت تکميل واحدهاي مسکن مهر پرند تا پايان دولت محترم يازدهم ،از ابتداي سال96 بازديد از پروژه ها به صورت روزانه و مستمر انجام ميگيرد و پيمانکاران بر اساس برنامه زمانبندي تعیین شده و در ازای تحويل واحدها مي توانند از تسهيلات 10 ميليون توماني بانک مسکن به صورت مرحله اي بهره مند گردند.