عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از مسکن مهر پرند بازدید کرد

بعد از افزايش وام 10 ميليون توماني  و در راستاي پيگيري هاي مستمر مديران حوزه مسكن مهر و شركت عمران شهر جديد پرند جهت تسريع در تحويل مسكن مهر، صبح امروز، روانفر عضو هیات مدیره و چاغروندي مديركل نظارت، ارزيابي و كنترل پروژه شرکت عمران شهرهای جدید ، طاهري مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت عمران شهر جديد پرند بعد از برگزاري جلسه با پيمانكاران و بررسي فني و تخصصي پروژه ها و آگاهي از روند كار و مشكلات موجود، از پروژه هاي مسکن مهر اين شهر و بوستان بزرگ مشاهير بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پرند هیات مذکور ضمن بازدید ازروند پیشرفت  پروژه بوستان بزرگ مشاهیر، از روند ساخت و ساز در پروژه های هسا 1 و کیسون بازدید به عمل آوردند.

مديركل نظارت، ارزيابي و كنترل پروژه شركت عمران شهرهاي جديد در بازديد از پروژه بزرگ كيسون عنوان نمود در صورتيكه شركت كيسون نيروي كار خود را تا 5000 نفر افزايش دهد و به ساخت و ساز در اين پروژه سرعت ببخشد به مشكلات آن رسيدگي خواهيم كرد.