در راستای بازديدهای روزانه و مستمر از پروژه هاي فاز 6 پرند بازديد بعمل آمد

به گزارش روابط عمومي شرکت عمران شهر جديد پرند در پي بازديدهاي روزانه از روندپيشرفت کار در پروژه هاي مسکن مهر پرند پيش از ظهر امروز اسماعيل نسب عضو هيات مديره شرکت عمران پرند به همراه همکاران واحد فني و اجرايي و مشاوران شرکت ازروند پيشرفت فيزيکي پروژه هاي سابير بين الملل، تک ايستا جنوب، صنعت برتر زنجان 3، رمکان بنا و ابنيه پردازش ميثاق در فاز 6 بازديد نمودند و زمانبندی تحويل پروژه ها را با پيمانکاران نهايی و به امضاء رساندند.