مشاركت در انتخابات نشان دهنده همبستگي ملي است

رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (ع) :

آنچه که امروز در درجه‌ي اولِ کارهاي سياسي کشور قرار دارد، مسئله‌ي انتخابات است  .

 

سيد علي اکبر طاهري مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند در پيامي انتخابات را بعنوان مهم‌ترين عرصه حضور مردم در صحنه تصميم گيري براي تعيين سرنوشت خويش در جوامع مردم سالار دانست و با اشاره باينکه انتخاب نامزدهاي مورد نياز براي تصدي مسئوليت‌ها اهميتي معادل تعيين آيندة يک نظام و مملکت را دارد ضمن اعلام عدم حمایت از جناح سیاسی خاصی از کلیه همکاران شرکت متبوع و شهروندان شهر جديد پرند درخواست نمودند که با حضور پر شور خود در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در روز جمعه 29 ارديبهشت ماه افتخار آفرين باشند.

طاهري در بخش ديگري از پيام خود به سخنان حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران  که بارها ضمن تأکيد بر تکليف بودن شرکت در انتخابات، حضور مردم را باعث حفظ نظام جمهوري اسلامي از تهديدهاي دشمنان دانسته اند اشاره نمودند و اظهار اميدواري نمودند که شهروندان با حضور خود در پاي صندوق هاي راي، انقلاب را بيمه نمايند.