آگهي فراخوان عمومي فروش املاک و اراضی شماره 1-96

شرکت عمران  شهر جدید  پرند در نظر دارد؛

     46 قطعه زمین باکاربری  تجاری ، 2 قطعه زمین باکاربری آموزشی،2  قطعه زمین با کاربری درمانی , 3 قطعه زمین باکاربری کارگاهی ،        2 قطعه زمین با کاربری ورزشی و 26 قطعه زمین باکاربری صنعتی و 1 قطعه زمین تجهیزات شهری (میدان تره و بار) را با مشخصات جداول ذیل از طریق فراخوان  عمومی و بصورت(30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

 

نوع و تضمين شركت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانكي(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شركت عمران شهر جديد پرند و يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 2173691208008 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند (كد 2606 )

(در صورت شركت در فراخوان بيش از يك قطعه ضمانتنامه هر كدام بايستي جداگانه ارائه گردد)

 

مهلت شرکت در فراخوان و تحويل پيشنهادات و محل آن بشرح ذيل مي‌باشد :

 

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  1396/03/10 لغایت پايان وقت اداري 1396/03/28 (رأس ساعت 16).

ب - محل تحويل پيشنهادات  : دبیرخانه شركت عمران شهر جديد پرند

ج- تاريخ  بازگشايي پيشنهادات  : دو شنبه 29 خرداد 1396، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

 

متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : كيلومتر30 آزاد راه( تهران– ساوه )شهر جديد پرند انتهاي خيابان خورشيد ، شرکت عمران شهر جديد پرند - اداره املاک و حقوقی مراجعه یا از همین صفحه دانلود کنند .

 

تلفن تماس:

 56790036-38 - 021 داخلی: 209 و 210                     

  1. 021-56795580

*تبصره  :

  • هزينه درج آگهی و كارشناسي  به عهده برندگان فراخوان می‌باشد .

**توجه: ارائه مجوز رسمی یا موافقت اصولی جهت کاربریهای ( درمانی،آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری و نانوایی) درزمان شرکت درفراخوان الزامیست .

*قطعات p300/6   الی P300/10  یکجا بفروش میرسد.

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی - وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست

 

جدول قطعات مزایده

اسناد  فراخوان

نقشه های تجاری - بستاب ، هسا

نقشه های تجاری - آفتاب

نقشه های تجاری - آسمان

نقشه های تجاری - فاز صفر

نقشه های تجاری فاز سه

نقشه های تجاری - کیسون

نقشه های تجاری - مپسا

نقشه بازار -روز

نقشه های آموزشی

نقشه های درمانی

نقشه های صنعتی = فاز 3 - 1

نقشه های صنعتی = فاز 3 - 2

نقشه های صنعتی = فاز 2

نقشه های زمین کارگاهی

نقشه های زمین ورزشی