بهبود وضعیت حمل و نقل ریلی تهران - پرند

باقری مشاور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در حمل و نقل ریلی، قمری مدیرعامل شرکت قطارهای حومه ای، طاهرخانی عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، طاهری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران پرند و نظر پور شهردار پرند در جلسه ای مشترک در عصر امروز شرایط بهبود وضعیت قطارهای حومه ای و جذب مسافر حداکثری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
طاهرخانی در شروع جلسه با آرزوی قبولی طاعات مهمانان هدف از این جلسه را همکاری مشترک مدیران برای بهبود شرایط وضعیت حمل و نقل ریلی تهران-پرند عنوان نمودند و در ادامه باقری مشاور مقام عالی وزارت در بحث قطارهای حومه ای و راه آهن با اشاره به آفزایش ظرفیت ۳ برابری قطارها نسبت به سال گذشته از خالی بودن ظرفیت حدود ۷۰۰۰ نفر از ۱۰۰۰۰ نفر ظرفیت روزانه یاد نمودند و خواستار همکاری گروهای ذینفع برای جذب مسافر شدند.

در ادامه صائب ریاست دانشگاه آزاد پرند ارائه بلیط رایگان برای دانشجویان را امری مثبت برای فرهنگ سازی استفاده از قطار عنوان نمودند که مقرر شد شرکت قطارهای حومه ای در این خصوص بررسی و نتیجه را اعلام نماید.

طاهری مدیرعامل شرکت عمران پرند با اشاره به اقدامات سال قبل این شرکت از جمله ساخت پارکینگ با ظرفیت بیش از 200 محل پارک خودرو در ایستگاه قطار، از همکاری همه جانبه شرکت متبوع خود جهت جذب حداکثری مسافر یاد نمودند و دستور نصب تابلو ایستگاه قطار حومه ای را در محل ایستگاه صادر نمودند و همچنین مقرر گردید در محل ایستگاه، بنر ساعت حرکت قطارها نصب گردد و در ادامه نظرپور شهردار پرند نیز به همکاری مجموعه شهرداری اشاره نمودند، همچنین ساخت ایستگاه های دیگری در نزدیکی دانشگاه آزاد و در شاهراه میانی شهر نیزمورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان یشنهاد گردید مدیران و اشخاص مرجع شهر بصورت نمادین از قطارهای حومه ای استفاده نمایند تا فرهنگ حمل و نقل از طریق قطارهای حومه ای بین مردم رواج پیدا کند.

در پایان یادآوری می گردد که هم اکنون قطار حومه ای یا ریل باس در 11 نوبت رفت و 11 نوبت برگشت جابجایی مسافران را از تهران به پرند و برعکس انجام می دهد.