سید علی اکبر طاهری مدیر عامل شرکت عمران پرند و سید مهدی اسماعیل نسب عضو هیئت مدیره از پروژه جهاندیده فاز ۶ بازدید به عمل آوردند

سید علی اکبر طاهری مدیر عامل شرکت عمران  پرند و سید مهدی اسماعیل نسب عضو هیئت مدیره از پروژه جهاندیده فاز  ۶  بازدید به عمل آوردند
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند دراین بازدید که به منظور بررسی مسائل پروژه جهاندیده صورت گرفت متقاضیان و ساکنان این شهرک نیز حضور داشتند و مشکلات وموانع در خصوص خدمات رسانی به بخشهای باقیمانده پروژه  مطرح گردید و طاهری نسبت به رفع مشکلات، دستورات لازم را صادر فرمود و مقرر گردید همکاران فنی شرکت عمران پرند جهت هماهنگی و تسهیل در ارائه خدمات اقدام فوری نمایند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران پرند پس از بازدید، جلسه مشترکی با حضور  طاهری مدیر عامل و اسماعیل نسب عضو هیئت مدیره شرکت عمران پرند باتفاق مدیر عامل و مسئولین شرکت جهاندیده در سالن جلسات شرکت عمران برگزار شد.
در جلسه مذکور مقررگردید مشکل آب وفاضلاب بلوک ب2 رفع شود، محوطه سازی از فردا آغاز و ظرف مدت 10 روز نیز به مرحله آسفالت برسد .
همچنین مقرر گردید مشکل آب پروژه با تامین پمپهای آب به تعداد مورد نیاز حل شده و ظرف روزهای آتی آسانسورهای پروژه هم به بهره برداری برسد.