جلسه با انبوه سازان جنوب فاز 4 برگزار گردید

جلسه بررسی و رفع مشکلات انبوه سازان و پیمانکاران جنوب فاز 4 در شرکت عمران پرند برگزار شد.

 جلسه بررسی و رفع مشکل انبوه سازان و پیمانکاران جنوب فاز 4 با حضورطاهری  مدیرعامل و اسماعیل نسب عضو هیات مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت ، مشاورین و ناظرین این  پروژه ها  در سالن جلسات شرکت عمران پرند برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران پرند ، در ابتدای این جلسه طاهری مدیرعامل شرکت ضمن خوشامدگویی به مدعوین جلسه گفت : هدف از تشکیل این جلسه ، بررسی مشکلات پروژه ها به صورت رو در رو و ارائه راهکار برای حل و فصل آنها است.

طاهری سپس از پیمانکاران حاضر در جلسه خواست تا مشکلات خود را مطرح کنند و پیمانکاران نیز به طور جداگانه گزارش عملکرد و وضعیت فعلی پروژه خود را ارائه دادند و مسائل خود از جمله تامین خدمات زیر بنایی مانند آّب، برق، گاز و رفع معارض جهت مسیرهای دستیابی به داخل پروژه را طرح نمودند.

در پایان این جلسه طاهری، نسبت به رفع مشکلات، دستورات لازم را صادر فرمود و مقرر گردید همکاران فنی شرکت عمران پرند نسبت به رفع کامل مشکلات پروژه ها جهت هماهنگی و تسهیل در ارائه خدمات اقدام فوری نمایند.