پروژه هسا بدون افزایش قیمت و تا پایان سال 96 تحویل خواهد شد

روانفر عضو هیات مدیره، چاغروندي مديركل نظارت، ارزيابي و كنترل پروژه، حسینی مدیرکل فنی و اجرایی و فرزان رییس گروه امورزیربنایی و خدمات روبنایی  شرکت عمران شهرهای جدید با حضور طاهری مدیرعامل و اسماعیل نسب عضو هیات مدیره شرکت عمران جلسه مشترکی پیرامون آخرین وضعیت پروژه هسا برگزار نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پرند در این جلسه که در راستای ادامه همکاری با شرکت مجری پروژه هسا با شرط هیچ گونه افزایش قیمت و تکمیل کل پروژه تا پایان سال جاری برگزار گردید سید علی اکبر طاهری گزارشی از آخرین وضعیت پروژه ارائه دادند و بر تحویل کل پروژه تا پایان سال جاری تاکید نمودند.
سپس در محل پروژه هسا، مدیران ارشد شرکت مادر تخصصی و اسماعیل نسب عضو هيات مديره شركت عمران شهر جديد پرند با اعضای هیات مدیره شرکت هسا جلسه مشترکی در خصوص بررسی میزان کارکرد و مسائل اجرایی پروژه برگزار نمودند و مقرر گردید شرکت هسا ظرف مدت یک هفته برنامه تحویل کل پروژه را به این شرکت ارائه دهد .
لازم به یادآوری است شرکت هسا پذیرفت از بابت ساخت و تحویل واحدها هیچ گونه افزایش ریالی نداشته باشد و در صورتیکه این پروژه تا انتهای سال 96 به اتمام نرسد قرارداد این شرکت  به خودی خود فسخ و اختیار ورود به محاکم قضایی را از خود سلب نمود.
لازم به ذکر است پروژه "هسا" در جنوب فاز 6 با 9996 واحد سومین پروژه بزرگ مسکن مهر در شهرجدید پرند می باشد که تاکنون پیشرفت 80% در ابنیه و 60% در محوطه سازی داشته است.